-
EN

IS Works Oy »  Laatu » IS Works Oy:n laatu

ympäristö

Toimintapolitiikka

IS Works Oy on metalliteollisuuden tilauskonepaja, jolle asiakkaiden tilaamien tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laatu on hyvän taloudellisen tuloksen avaintekijä. Toimintapolitiikalla johdetaan laatu, ympäristö- ja työterveys, työturvallisuus asioita ISO 9001 ja 14001 sekä ISO 45001 sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. IS Worksin hallituksen hyväksymän toimintapolitiikan mukaisen toimintakäsikirjan mukaan ohjataan liiketoiminnan kaikkia prosesseja. Henkilöstö sitoutuu toimimaan laadittujen politiikkojen mukaisesti ja noudattamaan toimintakäsikirjan menettelyitä.

IS Works Oy:n ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaatti

IS Works Oy:n ISO 45001:2018 sertifikaatti

IS Works Oy:n ISO 3834-2:2005 sertifikaatti

IS Works Oy:n FPC sertifikaatti

 

Laatu

Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset yhteistyölle. Tunnistamme niiden täyttämisen vaatimukset menestyksen ehtona. Toimintaamme kohdistuvat asiakasvaatimukset, lait ja vaatimukset ovat tunnistettu ja niiden vaikutus toimintaamme on huomioitu. Laadukkaassa toiminnassa henkilöstön osuus on merkittävä. Henkilöstöä koulutetaan saavuttamaan toimintaan kohdistuvat odotukset. Seuraamme laadittuja laatuvaatimuksia ja sitoudumme jatkuvaan parantamiseen. Laadun tuottaminen ja jatkuva kehittyminen on jatkuva prosessi johon IS Worksin omistajat, johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet

Ympäristö

Toimintamme ympäristövaikutuksia seurataan säännöllisesti. Ympäristönäkökulmat ovat tunnistettu ja niitä tarkastetaan muutosten yhteydessä. Laadimme vuosittain kehitysohjelmina jonka tavoitteena on varmistaa jatkuva ympäristösuorituskyvyn parantaminen. Seuraamme toimintaamme kohdistuvaa lainsäädäntöä ja muita vaatimuksia arvioimme muutosten vaikuttavuutta toimintaamme. Koulutamme henkilöstä tunnistamaan oman työn vaikutukset ympäristöön ja siten omalla panoksella vaikuttamaan IS Worksin ympäristösuorituskyvyn parantamiseen.

Työterveys- ja työturvallisuus

Työterveys- ja työturvallisuutta seurataan säännöllisesti. Työterveys asioissa kiinnitämme huomiota työtila ja työyhteisön toiminnallisuuteen unohtamatta ergonomiaa työpisteissä. Työturvallisuus asioita parantaaksemme kirjaamme kaikki läheltäpiti  ja vahinkotilanteet. Näiden arviointia toteuttamalla ennaltaehkäisemme tapaturmia. Koulutamme henkilöstöä huomiomaan ja raportoimaan tapahtumista.  Seuraamme lakien ja vaatimusten vaikutusta ja huomioimme ne toiminnassamme. Laadimme vuosittain kehityskohteita joilla voimme ehkäistä tapahtumia ja saavuttaaksemme työtapaturmien 0% toleranssitavoitteen.

 
IS Works Oy - Nyrhintie 7, 28760 PORI - Vaihde: (02) 631 9100 - Ly-tunnus: 0911914-7 - etunimi.sukunimi@isworks.fi